logo medicante
Coaching a psychoterapia - porownanie

Coaching a psychoterapia – podobieństwa i różnice

Istnieje wiele form wsparcia psychicznego, które przyczyniają się do poprawy jakości życia osób, które z nich korzystają. Obecnie najpopularniejszy jest coaching i psychoterapia. Czym jest coaching a czym psychoterapia? Co różni, a co łączy te dwie dziedziny? Przeczytaj artykuł i poznaj podobieństwa oraz różnice coachingu i psychoterapii. 

Czym jest coaching?

Coaching to proces rozwojowy, którego celem jest pomoc w odkrywaniu i kształtowaniu umiejętności oraz osobistego potencjału danej osoby lub grupy osób. Podczas spotkania, coach słucha i obserwuje klienta, a następnie dzieli się obserwacjami i zadaje pytania, które mają zidentyfikować cele, wartości i pragnienia, co pomaga budować świadomość i osiągnąć sukcesy w różnych obszarach życia.

Proces coachingowy najczęściej dotyczy zwiększenia zawodowego potencjału, ale może również pomóc w relacjach, zdrowiu, sporcie czy rozwoju osobistym. Na każdej sesji pracuje się nad osiągnięciem celów, które zostały wyznaczone na pierwszym spotkaniu. 

Kim jest coach?

Coach to trener lub partner towarzyszący w procesie rozwoju, który słucha, zadaje pytania i wspiera klienta w jego samodzielnych działaniach. Dzięki temu, osoba korzystająca z usług coacha zwiększa swoją świadomość i dostrzega możliwości rozwoju.

Co ważne, coach nie udziela gotowych rozwiązań, ale pomaga klientowi je odkryć i wybrać najlepsze dla niego strategie. Dlaczego? Ponieważ najlepszą wiedzę o sobie ma klient, a zadaniem coacha jest wsparcie w wydobyciu jego zasobów i zachęcenie do podejmowania działania. 

Psychoterapia – co to jest?

Psychoterapia to metoda leczenia zaburzeń i nieprawidłowości związanych z ludzką psychiką. Jest formą wsparcia dla różnych problemów, które w danym momencie doświadcza klient lub które wydarzyły się w przeszłości. 

Psychoterapia to również okazja do lepszego poznania siebie oraz mechanizmów i schematów postępowania, które zachodzą w naszym umyśle. Jednak jej głównym celem jest pomoc pacjentowi w radzeniu sobie z trudnościami, zmianie negatywnych wzorców myślenia i zachowania, a także w rozwiązywaniu problemów emocjonalnych i lepszym zrozumieniu samego siebie. 

Chociaż może się wydawać, że psychoterapeuci pracują głównie z osobami w smutku, gniewie czy złości, to istnieją również specjaliści zajmujący się psychologią pozytywną, która zajmuje się m.in. rozwijaniem i maksymalizowaniem doświadczeń pozytywnych jako strategii osiągania satysfakcji życiowej.

Psychoterapeuci korzystają z różnych nurtów, w ramach których powstały szkoły wykorzystujące nieco inne sposoby pracy psychoterapeutycznej. Jednak do najpopularniejszych nurtów zalicza się:

  • terapię poznawczo-behawioralną,
  • terapię psychodynamiczną,
  • terapię systemową,
  • terapię humanistyczną (psychologia humanistyczna),
  • terapię skoncentrowaną na rozwiązaniach,
  • psychoterapię Gestalt.

W zależności od problemu i jego nasilenia można dobrać odpowiednią formę terapii. Jednak wszystkie łączy wspólny element, czyli bezpośredni kontakt psychoterapeuty z pacjentem. 

Kim jest psychoterapeuta?

Psychoterapeuta to odpowiednio wykwalifikowany specjalista, który ukończył studia wyższe z zakresu np. psychologii, medycyny lub pedagogiki, a następnie co najmniej 4-letnie szkolenie podyplomowe z psychoterapii. 

Może pomagać osobom z depresją, stanami lękowymi, uzależnieniami, zaburzeniami odżywiania i osobowości oraz innymi zaburzeniami psychicznymi. Co więcej, może wspierać pacjentów z trudnościami emocjonalnymi, społecznymi, a także w lepszym zrozumieniu samego siebie.

Co ważne, przyszły psychoterapeuta podczas szkolenia z psychoterapii musi przejść własną psychoterapię. Takie doświadczenie terapeutyczne niejednokrotnie pomogło specjalistom lepiej rozumieć procesy zachodzące w relacjach terapeutycznych z pacjentami. 

Podobieństwa między coachingiem a psychoterapią

Coaching i psychoterapia to dwie odrębne dziedziny, które więcej różni niż łączy. Jednak można znaleźć między nimi pewne podobieństwa, które wynikają z relacji coach/terapeuta – klient. 

Podstawą coachingu i psychoterapii jest profesjonalna relacja między specjalistą a klientem. Dlatego w obu przypadkach stwarza się bezpieczne i wspierające środowisko, w którym osoba korzystająca z tego rodzaju usług może czuć się swobodnie. Jest to niezbędne, aby klient mógł się otworzyć, wyrażać swoje emocje i myśli, a także był w stanie pracować nad rozwiązaniami i miał motywację do działania.  

Kolejnym podobieństwem jest wspieranie klientów w rozwoju osobistym i osiąganiu wyznaczonych celów, ponieważ zarówno coaching, jak i psychoterapia skupiają się na rozpoznawaniu i dokonywaniu zmian w życiu klienta. 

Wspólne stanowisko coachingu i psychoterapii dotyczy również postrzegania klienta, jako eksperta od własnego życia, zaspokajania swoich potrzeb czy wyznaczania celów i wyzwań. Ponadto coach i terapeuta pracują w podobny sposób, pomagając lepiej zrozumieć siebie, wspierając w odkrywaniu negatywnych wzorców myślenia i zachowania, a także motywując do pozytywnych zmian w codziennym życiu.  

Różnice pomiędzy coachingiem a psychoterapią

Istnieje kilka zasadniczych różnic między coachingiem a psychoterapią. Jedną z nich jest podejście do klienta. Coach w swojej pracy opiera się na mocnych stronach klienta i sposobie ich wykorzystania w osiągnięciu wyznaczonych celów. Natomiast terapeuta koncentruje się na tym, co klienta powstrzymuje przed działaniem. 

Kolejną różnicą są obszary działania. Coaching zwykle pomaga w rozwoju osobistym i biznesowym, a jego głównym celem jest wsparcie w odkrywaniu i realizacji wyznaczonych celów. W przypadku psychoterapii, która skupia się głównie na leczeniu zaburzeń psychicznych oraz problemów emocjonalnych i społecznych, praca z klientem polega na lepszym zrozumieniu siebie i przepracowaniu traumy z przeszłości.  

Istotną różnicą jest również wykształcenie specjalistów prowadzących spotkania. Coaching nie jest regulowany prawnie i chociaż istnieją szkolenia i kursy dla coachów, to nie ma wymogu formalnego dotyczącego wykształcenia i licencji. Natomiast psychoterapeuci muszą ukończyć studia wyższe i dodatkowe szkolenie z psychoterapii, które trwa co najmniej 4 lata. 

Co więcej, psychoterapeuci mogą być świetnymi coachami ze względu na posiadaną wiedzę i doświadczenie.  

Różnica między coachingiem a psychoterapią wynika także z długości procesu. Coaching odbywa się w krótszym czasie, a sesje skoncentrowane są na działaniach. Natomiast psychoterapia zwykle ma charakter długotrwały (nawet kilka lat), ponieważ potrzeba dużo czasu, aby przepracować problemy i osiągnąć zmiany.

Coaching a psychoterapia – podsumowanie

Coaching i psychoterapia to jedne z postaci wsparcia psychicznego. Chociaż na pierwszy rzut oka mogą wydawać się podobne, to między nimi istnieje wiele różnic. Coaching pomaga głównie w rozwoju osobistym i biznesie, skupiając się na odkrywaniu celów i wcielaniu ich w życie. Natomiast psychoterapia koncentruje się na leczeniu chorób natury psychicznej oraz problemów emocjonalnych i społecznych, a także przepracowaniu nieprzyjemnych doświadczeń z przeszłości, co pomaga lepiej radzić sobie w życiu. 

Jednak zarówno coaching, jak i psychoterapia przyczyniają się do poprawy jakości życia. 

Uśmiechnięta kobieta w długich blond włosach, w różowej koszulce.
Aleksandra Rutkowska
Absolwentka dietetyki i technik farmaceutyczny z ponad 10-letnim stażem. W pracy w aptece skutecznie łączy oba zawody, dzieląc się z pacjentami wiedzą i doświadczeniem. Zainteresowania zawodowe skupia wokół holistycznego podejścia do zdrowia. Prywatnie zapalona podróżniczka oraz pasjonatka ajurwedy.
Ilustracja gwiazdki która pokazuje, kciuka w górę.

Kwalifikacja do terapii jest darmowa.
Pierwsza konsultacja lekarska to teraz koszt tylko 199 PLN

Rozpocznij
crossmenuchevron-down