logo medicante

Dziękujemy.
Twoje zgłoszenie zostało przesłane

Poczekaj na naszą odpowiedź
Ilustracja na której znajduje się uśmiechnięta gwiazda z kciukiem do góry, narysowana czarnym sprayem.

Najczęstsze pytania

Ilustracja na której znajdują się trzy falowane kreski w kolorze limonkowym narysowane sprayem.
 • Medicante to ogólnopolskie centrum terapii specjalistycznych online, gdzie potrzeby pacjenta staramy się widzieć w sposób całościowy. Problemy ze zdrowiem i złe samopoczucie często mają swoje źródło nie w jednym, lecz w wielu miejscach. Sukces leczenia polega zatem na współpracy kilku lekarzy oraz stworzeniu terapii dostosowanej do indywidualnych potrzeb każdego pacjenta. W Medicante oferujemy dostęp do specjalistów z różnych dziedzin, w tym psychodietetyki, psychoterapii oraz terapii ruchowej. Wierzymy, że połączenie tych elementów prowadzi do pełnego i zdrowego życia.
 • W Medicante pracują specjaliści z różnych dziedzin, w tym lekarze wielu różnych specjalizacji, psychodietetycy, psychoterapeuci oraz instruktorzy ruchowi. Na stronie głównej w zakładce "Zespół", znajduje się pełna lista osób odpowiadających za prowadzenie terapii.
 • W zespole Medicante pracują lekarze różnych specjalizacji. W zakładce "Zespół" znajduje się ich pełna lista wraz z krótkimi biogramami.
 • Tak, z Medicante współpracują dyplomowani i doświadczeni lekarze wielu różnych specjalizacji.
 • Koszt pierwszej wizyty terapii specjalistycznej to 199 zł, kolejnej 99 zł.
 • Pierwsza konsultacja lekarska trwa 30 minut, kolejna 15 minut.
 • Podczas pierwszej wizyty lekarz omawia diagnozę, z którą zgłasza się pacjent oraz przebieg stosowanego do tej pory leczenia. Z tego powodu w czasie rejestracji lub najpóźniej podczas wizyty, należy przedstawić dokumentację medyczną wraz z opisem przyjmowanych leków. Na podstawie tych informacji lekarz podejmuje decyzję o poszerzeniu dotychczasowego leczenia o terapię specjalistyczną.
 • W czasie wizyty lekarz na pewno zapyta o diagnozę, przebieg dotychczasowego leczenia i listę przyjmowanych leków. Oprócz tego mogą pojawić się kwestie dotyczące jakości życia, codziennych nawyków, środowiska społecznego czy zadowolenia z sytuacji zawodowej.
 • Wystarczy komputer ze stabilnym łączem internetowym oraz przestrzeń do swobodnej rozmowy.
 • Konsultacja lekarska trwa 15 - 30 minut.
 • Pacjenci nieposiadający dokumentacji medycznej niezależnie od schorzenia, z którym się zgłaszają, kierowani są na pierwszą wizytę do lekarza psychiatry. W czasie tego spotkania lekarz podejmuje decyzję o rozpoczęciu terapii specjalistycznej i określa kolejne kroki działania, w tym ewentualne przekierowanie do innego specjalisty.
 • W tej chwili klinika udziela konsultacji lekarskich w trybie online.
 • Twoje dane przechowywane są w sposób całkowicie bezpieczny i poufny. Ma do nich dostęp lekarz oraz osoba zajmująca się obsługą pacjenta.
 • Do pełnej rejestracji w strefie pacjenta potrzebny jest dowód osobisty lub numer paszportu (w przypadku cudzoziemców) oraz dokumentacja medyczna wraz z listą przyjmowanych leków i suplementów diety.
 • Jeśli lekarz nie widzi przeciwwskazań, pierwsza recepta wystawiana jest na 30 dni, druga na 60, a kolejne na 90 dni terapii.
 • Recepta elektroniczna w postaci 4-cyfrowego PINu zostanie przesłana do Ciebie drogą mailową zaraz po zakończeniu wizyty.
crossmenuchevron-down